Bộ Tài chính chỉ đạo "khẩn" về rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao

28/04/2022 08:23 AM | Kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội rà soát tổng thể các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ để đánh giá theo các tiêu chí về khối lượng phát hành, phát hành lãi suất cao...

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị về kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trình Chính phủ ban hành trong tháng 4-2022.

Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn về rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao - Ảnh 1.

Sau các vi phạm về phát hành trái phiếu Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp để chấn chỉnh thị trường - Ảnh: M.Chiến

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng và các đơn vị liên quan rà soát quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán để sửa đổi quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tế, đồng thời, sớm báo cáo Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn về hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Để đánh giá tổng thể những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội rà soát tổng thể các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ để đánh giá theo các tiêu chí về khối lượng phát hành, phát hành lãi suất cao, doanh nghiệp có tính hình tài chính kém, mục đích phát hành không rõ ràng, trái phiếu không có tải sản đảm bảo và không được bảo lãnh thanh toán; trái phiếu có tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường thứ cấp cao, phục vụ công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Người đứng đầu Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai kiểm tra tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về TPDN.

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về công bố thông tin, về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan. Nếu phát hiện có hành vi lừa đảo, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thì khẩn trương chuyển ngay cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Về giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chỉ đạo các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đối với các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, Bộ Tài chính giao Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo rà soát toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15-4-2022, báo cáo về Bộ Tài chính và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước ngày 30-4-2022.

Theo Minh Chiến

Cùng chuyên mục
XEM