Tin tức, bài viết mới nhất về :

bảo lãnh vốn vay

Chính phủ đồng ý bảo lãnh vốn vay cho dự án hơn 5.000 tỷ đồng của EVN

Chính phủ đồng ý bảo lãnh vốn vay cho dự án hơn 5.000 tỷ đồng của EVN

5/23/2016 5:43:00 PM

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo lãnh cho dự án hơn 5.000 tỷ đồng của EVN với điều kiện chủ đầu tư chịu trách nhiệm đảm bảo thu xếp đủ vốn chủ sở hữu cho dự án theo quy định.

Tags: evn, bảo lãnh vốn vay, Bảo lãnh chính phủ, nghĩa vụ trả nợ, đường dây 500 kV, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam