Tin tức, bài viết mới nhất về :

bán phở bị truy tố

Quốc gia khởi nghiệp và ông bán phở bị truy tố

Quốc gia khởi nghiệp và ông bán phở bị truy tố

4/23/2016 8:54:17 AM

“Quốc gia khởi nghiệp gì mà ông bán café phạt tới 17 triệu vì chậm đăng ký kinh doanh, rồi đưa ra truy tố. Những việc ấy không thể nào chịu được, lấy đâu tinh thần để người dân, DN phát...

Tags: bán phở bị truy tố, hình sự hóa, cà phê xin chào