Tin tức, bài viết mới nhất về :

bán heo

Bầu Đức lần đầu tiên có doanh thu từ bán heo nhưng tiếp tục báo lỗ hơn 1.500 tỷ đồng quý 4/2020

Bầu Đức lần đầu tiên có doanh thu từ bán heo nhưng tiếp tục báo lỗ hơn 1.500 tỷ đồng quý 4/2020

2/1/2021 10:23:16 AM

Hoàng Anh Gia Lai lỗ cả 4 quý năm 2020 và đã lỗ 7 quý liên tiếp. Tổng cộng cả năm 2020, công ty của Bầu Đức lỗ trước thuế 2.170 tỷ đồng và lỗ ròng 1.200 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế đến thời...

Tags: bán heo, Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức