Tin tức, bài viết mới nhất về :

bán giày

Thành startup tỷ USD nhờ bán giày như giao dịch chứng khoán

Thành startup tỷ USD nhờ bán giày như giao dịch chứng khoán

10/8/2019 9:21:00 PM

Khi giao dịch tại StockX, khách hàng có thể mua bán giày và phụ kiện dựa trên giá cả thời gian thực có tính đến yếu tố cung – cầu, tương tự như cách nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu. StockX...

Tags: StartUp, bán giày, giao dịch, chứng khoán, kinh doanh