Tin tức, bài viết mới nhất về :

bà mẹ Do Thái

Tại sao một bà mẹ Do Thái luôn muốn con mình ăn thật nhiều?

Tại sao một bà mẹ Do Thái luôn muốn con mình ăn thật nhiều?

10/23/2016 9:14:27 AM

Các bà mẹ Do Thái quan niệm chẳng ai có thể ngồi im với một cái bụng đói cồn cào cả.

Tags: bà mẹ Do Thái, người do thái, trí thông minh, chỉ số IQ, Chế độ dinh dưỡng