Ảnh hưởng bởi thông tin sáp nhập, gần 1/4 nhân viên của PG Bank thôi việc trong 1 năm

18/04/2019 19:26 PM | Kinh doanh

Lãnh đạo PG Bank cho rằng, việc sáp nhập với HDBank kéo dài hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến công tác phát triển kinh doanh chung của nhà băng. Mặc dù đã tuyển thêm 284 người trong năm qua nhưng số nhân viên thôi việc cũng lên tới 385 người.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa được công bố, năm 2019, PG Bank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 211 tỷ đồng. Tổng tài sản đến 31/12/2019 đạt 32.736 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Tổng huy động đạt 29.197 tỷ, tăng 13%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 28.547 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 23.892 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2018.

Ngân hàng cho biết sẽ bổ sung đủ nguồn lực để thực hiện tốt công tác xử lý, thu hồi nợ. Dự kiến thu hồi tổng cộng 715 tỷ đồng; trong đó, nợ xấu là 228 tỷ, nợ bán cho VAMC là 424 tỷ, thu nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro là 63 tỷ. PG Bank cũng có kế hoạch tuyển dụng khoảng 350 nhân sự trong năm nay.

Báo cáo của PG Bank cũng nhấn mạnh việc sáp nhập với HDBank kéo dài hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến công tác phát triển kinh doanh chung cũng như tăng trưởng dư nợ của ngân hàng trong năm qua. Cuối năm 2018, dư nợ toàn ngân hàng đạt 22.052 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2017; trong đó cho vay khách hàng doanh nghiệp bị giảm 3%.

Không những vậy, hoạt động kinh doanh vốn liên ngân hàng của PG Bank cũng chỉ đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 2,3 tỷ so với năm 2017 do các ngân hàng giảm giao dịch với PG Bank khi có thông tin chấp thuận nguyên tắc sáp nhập vào HD Bank.

Tổng số nhân sự cuối năm 2018 của nhà băng là 1.504 người, giảm 108 người do tổng số nhân viên thôi việc lên tới 385 người, mặc dù đã tuyển thêm 284 người.

"Tỷ lệ thôi việc là 23,88%, tỷ lệ này rất cao so với những năm gần đây do ảnh hưởng của thông tin sáp nhập", PG Bank cho biết. Ngân hàng cũng đang thực hiện các chương trình đào tạo để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao sáp nhập với HDBank.

HĐQT PG Bank cho biết ngân hàng đang tích cực triển khai phương án sáp nhập vào HDBank theo đúng Phương án đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 21/4/2018. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn tất việc bàn giao sáp nhập, PG Bank sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh như bình thường.

Về việc chia cổ tức năm nay, PG Bank cho biết, theo đề án sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu PG Bank và HDBank là 1: 0,621 đồng thời cam kết sẽ không chia bất kỳ các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối với bất kỳ hình thức nào trừ các trường hợp thỏa thuận tại Hợp đồng sáp nhập. Vì vậy, để đảm bảo các điều khoản đã ký kết cũng như không phải xác định lại tỷ lệ hoán đổi, PG Bank dự kiến sẽ chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu cho các cổ đông sau khi sáp nhập.

Theo Hải Vân

Cùng chuyên mục
XEM