4 tháng đầu năm, ngân sách bội chi 54.000 tỷ đồng

16/05/2016 12:01 PM | Kinh tế vĩ mô

​Bội chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm, thông báo của Bộ Tài chính cho biết.

Riêng trong tháng 4/2016, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt xấp xỉ 86.600 tỷ đồng, tăng 23% so với tháng trước.

Lũy kế thu 4 tháng đầu năm ước đạt 317.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó:

- Thu nội địa 4 tháng đầu năm ước đạt gần 265.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015.

- Thu từ dầu thô: 13.000 tỷ đồng, giảm 48%, do giá dầu thanh toán bình quân giảm mạnh so với giá dự toán

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: gần 39.000 tỷ đồng, giảm 16%

Theo Bộ Tài chính, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 giảm đã làm giảm số thu ngân sách từ lĩnh vực này so với cùng kỳ.

Tổng chi NSNN 4 tháng đạt trên 370.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, riêng việc chi trả nợ và viện trợ 4 tháng xấp xỉ 52.000 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015. Khoản chi trả nợ và viện trợ đã chiếm hơn 16% trên tổng thu ngân sách.

Khoản chi cho đầu tư phát triển trong 4 tháng qua là hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 3,5% cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: xấp xỉ đạt 261,6 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 5% so cùng kỳ năm 2015.

4 tháng đầu năm, bội chi NSNN ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm.

Ngày 21/4/2016, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5333/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, trong đó kiến nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cần bám sát tình hình, thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đề ra; chủ động đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao; tăng cường quản lý chi NSNN bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM