Tin tức, bài viết mới nhất về :

1

Chỉ có 1% người đạt được tầng thứ 5 của Tháp nhu cầu Maslow và đây là cách để bạn đạt được nó

Chỉ có 1% người đạt được tầng thứ 5 của Tháp nhu cầu Maslow và đây là cách để bạn đạt được nó

5/24/2017 8:51:16 AM

Maslow đặc biệt quan tâm đến nhóm cuối cùng – nhu cầu hiện thực hóa bản thân, và ông ước tính rằng chỉ có 1% con người đạt được mức này. Những người đạt được cấp độ hiện thực hóa bản thân...

Tags: tháp nhu cầu, hiện thực hóa bản thân, 1%

Tại sao Nga bán Alaska cho Mỹ với mức giá rẻ mạt?

Tại sao Nga bán Alaska cho Mỹ với mức giá rẻ mạt?

4/21/2014 2:30:01 PM

1,5 triệu ha đất bán với giá 7,2 triệu USD, tức chỉ khoảng 4,74 USD cho 1km2.

Tags: cổ đông, mỹ, nga, bán đất, 1, hải quân, 2 triệu USD, cờ nga, 5 triệu ha, alaska, 7, nga hoàng, Alexander Baranov