Tin tức, bài viết mới nhất về :

thiết bị cảm ứng

Sắp có laptop dùng chip Qualcomm và chạy Windows 10 đầy đủ

Sắp có laptop dùng chip Qualcomm và chạy Windows 10 đầy đủ

12/9/2016 11:01:01 AM

Sản phẩm sẽ ra đời nhờ một hợp tác giữa Microsoft và Qualcomm.

Tags: ứng dụng windows, thiết bị cảm ứng, chip di động, lập trình viên, windows 10, Qualcomm, Microsoft, laptop

Facebook bắt đầu bán kính thực tế ảo Rift

Facebook bắt đầu bán kính thực tế ảo Rift

3/30/2016 10:38:24 AM

CEO Mark Zuckerberg của Facebook nhận định rằng thực tế ảo sẽ là lĩnh vực cạnh tranh lớn tiếp theo trong thế giới công nghệ.

Tags: CEO Mark Zuckerberg, thực tế ảo, kính thực tế ảo, mạng xã hội, thiết bị cảm ứng