# Văn hóa công ty

Những công ty có văn hóa doanh nghiệp ấn tượng nhất trên thế giới (P1)

Văn hóa danh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của công ty. Đây là kênh truyền thông thương hiệu vô cùng hiệu quả, là tài sản vô hình mà doanh nghiệp có được. Dưới đây là những doanh nghiệp có văn hóa ấn tượng nhất trên thế giới.

Tiêu điểm