Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phạm Minh Chính

Nhân sự mới một số bộ, ngành, địa phương

Nhân sự mới một số bộ, ngành, địa phương

4/18/2016 2:48:53 PM

Bộ Chính trị vừa quyết định phân công nhân sự Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Tỉnh ủy Nghệ An; Tỉnh ủy Hà Nam; Ban Cán sự Đảng Văn phòng Chính phủ; Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Tags: nhân sự mới, bộ chính trị, ban chấp hành trung ương đảng, Phạm Minh Chính