Tin tức, bài viết mới nhất về :

ban chỉ đạo

Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế

Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế

11/2/2017 4:30:00 PM

Một Phó thủ tướng, 10 Bộ trưởng và một số lãnh đạo địa phương, cơ quan của Quốc hội sẽ tham gia Ban chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế ...

Tags: thủ tướng, chính sách, kinh tế, ban chỉ đạo

Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia để thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia để thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

7/1/2017 1:29:17 PM

Nhiếu ý kiến về đổi mới, cải cách nền kinh tế đã được các chuyên gia đưa ra trong buổi hội thảo Tổ chức thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả và thực chất”.

Tags: ban chỉ đạo, đề xuất, tái cơ cấu, kinh tế, ý kiến

Nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng từ xử phạt hàng giả, hàng nhái

Nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng từ xử phạt hàng giả, hàng nhái

3/11/2017 8:53:19 AM

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã xử lý 223.000 vụ gian lận thương mại, hàng giả và thu nộp ngân sách hơn 21.000 tỷ đồng...

Tags: ngân sách, hàng giả, hàng nhái, 2016, ban chỉ đạo

Thành lập ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương

Thành lập ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương

1/16/2017 10:31:46 AM

Ban Chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tags: tiền lương, bản chỉ đạo, trung ương, địa phương, cải cách

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

2/8/2014 12:57:52 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.

Tags: thủ tướng, ban chỉ đạo, an ninh quốc gia, chống khủng bố