TAG : Giải cứu thế giới

[Case Study] “Uống bia để cứu thế giới”: Chiến lược hiểu khách hàng để bán 1 được 2, dân kinh doanh ai ai cũng nên học hỏi

[Case Study] “Uống bia để cứu thế giới”: Chiến lược hiểu khách hàng để bán 1 được 2, dân kinh doanh ai ai cũng nên học hỏi

Nếu như nhiều người cho rằng uống bia chẳng có tác dụng, chỉ toàn tác hại thì giờ đây, DB Export đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn không đúng đăn. Bời vì uống bia còn để... cứu thế giới.

12/21/2016 3:51:00 PM
Hãy xem Bộ ba nguyên tử của Elon Musk sẽ giải cứu thế giới này như thế nào

Hãy xem Bộ ba nguyên tử của Elon Musk sẽ giải cứu thế giới này như thế nào

Một con người đang tiến hành thay đổi cả thế giới.

11/3/2016 9:15:00 AM