Xuất khẩu gạo của Việt Nam ở mức thấp nhất trong 8 năm qua

20/07/2016 19:36 PM | Kinh tế vĩ mô

Xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 2,657 triệu tấn. Nếu không có đột phá, dự tính xuất khẩu gạo của Việt Nam trong cả năm 2016 chỉ đạt 5,65 triệu tấn.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, xuất khẩu gạo xuống mức dưới 6 triệu tấn.

Cùng chuyên mục
XEM