Tin tức, bài viết mới nhất về :

xóa nợ tiền thuế

Sắp có chính sách xóa nợ tiền thuế

Sắp có chính sách xóa nợ tiền thuế

9/6/2015 3:00:00 PM

Dự kiến Quốc hội sẽ ra nghị quyết về chính sách xóa nợ tiền thuế tại kỳ họp tháng 10/2015...

Tags: Bộ Tài chính, tháo gỡ khó khăn, xóa nợ tiền thuế, nợ thuế, chính sách