Tin tức, bài viết mới nhất về :

xe chở ban nhạc

Newton, bong bóng cổ phiếu South Sea và hiện tượng đầu tư 'hot' Bitcoin trên thế giới và Việt Nam

Newton, bong bóng cổ phiếu South Sea và hiện tượng đầu tư 'hot' Bitcoin trên thế giới và Việt Nam

9/23/2017 2:56:00 PM

Sir Isaac Newton, một trong những người thông minh nhất trong nền văn minh nhân loại. Ông đã lỗ 20.000 bảng khi đầu cơ vào cổ phiếu South Sea. Sau này, ông đã phát biểu: "Tôi có thể tính...

Tags: bitcoin, xe chở ban nhạc, tài sản tài chính, tài chính, bong bóng

Xe chở ban nhạc và bong bóng

Xe chở ban nhạc và bong bóng

12/11/2014 10:46:00 AM

Lịch sử marketing chứa đầy những chiếc xe chở ban nhạc. Còn bong bóng tài chính khiến cả Newton cũng ngấm đòn.

Tags: bong bóng, xe chở ban nhạc, Thị trường tài chính, isaac newton