Tin tức, bài viết mới nhất về :

xanh lục

Đây là xanh lục hay xanh lam? Lại một ảo ảnh thị giác mới khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt

Đây là xanh lục hay xanh lam? Lại một ảo ảnh thị giác mới khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt

5/16/2019 4:23:00 PM

Chúng ta có những lời giải thích hết sức hợp lý của khoa học và các designer.

Tags: xanh lam, thị giác, xanh lục, tranh cãi, Màu sắc