Tin tức, bài viết mới nhất về :

wannycry

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam làm theo cách này để tránh mã độc WannaCry

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam làm theo cách này để tránh mã độc WannaCry

5/15/2017 1:33:00 PM

Sau đây là hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân thực hiện biện pháp xử lý khẩn cấp mã độc WannaCry.

Tags: wannycry, virus, mã độc, việt nam, hacker, tấn công mạng