Tin tức, bài viết mới nhất về :

Vương quốc nhỏ nhất thế giới

Tham quan vương quốc nhỏ nhất thế giới

Tham quan vương quốc nhỏ nhất thế giới

31/03/2016 04:59:06 PM

Là nơi sinh sống của một số ít các gia đình, nơi đây cũng là vương quốc nhỏ nhất thế giới, nằm trên hòn đảo cô đơn Tovolara.

Tags: hòn đảo nhỏ , điểm du lịch , người nhập cư , khách du lịch , hòn đảo , vương quốc nhỏ nhất thế giới