Tin tức, bài viết mới nhất về :

vương quốc nhỏ nhất thế giới

Tham quan vương quốc nhỏ nhất thế giới

Tham quan vương quốc nhỏ nhất thế giới

3/31/2016 4:59:06 PM

Là nơi sinh sống của một số ít các gia đình, nơi đây cũng là vương quốc nhỏ nhất thế giới, nằm trên hòn đảo cô đơn Tovolara.

Tags: hòn đảo nhỏ, điểm du lịch, người nhập cư, khách du lịch, hòn đảo, vương quốc nhỏ nhất thế giới