VPBank muốn mua lại toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế do thị trường trái phiếu bị bán tháo giữa bão Covid

27/04/2020 14:19 PM | Kinh doanh

VPBank muốn xin ý kiến cổ đông mua lại tối đa toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu đã phát hành. Bên cạnh đó, ngân hàng còn muốn mua lại 122 triệu cổ phiếu quỹ trên sàn chứng khoán và giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vừa cho biết sẽ xin ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản để thông qua 4 vấn đề quan trọng.

Mua lại trái phiếu đã phát hành tối đa 300 triệu USD

Tháng 6/2019, Đại hội cổ đông VPBank đã thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note. Theo đó, VPBank đã thực hiện phát hành thành công đợt 1 với Tổng mệnh giá trái phiếu 300 triệu USD.

VPBank cho biết, do khủng hoảng toàn cầu liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quốc tế (Eurobond) bị bán tháo rất mạnh nên trái phiếu quốc tế của VPBank đăng ký tại sở giao dịch chứng khoán Singapore hiện đang giao dịch ở mức giá (và mức lợi suất tương đương) cao hơn nhiều thời điểm phát hành.

Theo VPBank, việc này có thể là điểm bất lợi cho VPBank trong việc huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước, đặc biệt là các khoản vay tài trợ từ các ngân hàng quốc tế với mức lãi suất thấp hơn nhiều. Ngân hàng cho rằng, việc mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành của VPBank sẽ nâng cao uy tín của VPBank trên thị trường Eurobond, chứng minh được tình hình thanh khoản của VPBank rất ổn định và nâng cao uy tín của ngân hàng trong và ngoài nước, tạo điều kiện để VPBank có thể phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế sau này khi cần thiết và khi thị trường quốc tế ổn định trở lại.

Vì vậy, VPBank xin ý kiến cổ đông mua lại tối đa bằng với khối lượng trái phiếu đã phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 hoặc 2021.

Mua lại 122 triệu cổ phiếu quỹ

VPBank xin ý kiến cổ đông mua lại tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương khoảng 122 triệu cổ phiếu với mục đích giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2020 và nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VPBank.

Tạm tính theo giá cổ phiếu VPBank chốt ngày 24/4, số tiền mà ngân hàng này cần chi để mua hết 122 triệu cổ phiếu là khoảng 2.500 tỷ đồng

Giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống 15%

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank theo số liệu đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 22,77%. Trong thời gian qua, do cuộc khủng hoảng về tài chính từ ảnh hưởng của dịch bệnh, các quỹ đầu tư nước ngoài (đặc biệt là từ Mỹ và Châu Âu) có xu hướng rút khỏi các thị trường chứng khoán Châu Á. Một số cổ đông của VPBank cũng không nằm ngoài xu hướng này và do vậy đã có một lượng cổ phiếu bán ra. Hiện tại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ của VPBank đã giảm khoảng 0,34% so với mức chốt trên. Với tình hình dịch bệnh trên toàn cầu chưa được cải thiện, có thể xu hướng này chưa dừng lại.

Đối với VPBank, Hội đồng quản trị ngân hàng cho rằng đây là cơ hội để VPBank xin giữ lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhằm mục đích chào bán cho các cổ đông nước ngoài khác muốn đầu tư vào ngân hàng khi thị trường tài chính thực sự quay lại ổn định, từ đó có cơ hội tạo ra thặng dư vốn trực tiếp cho ngân hàng.

Theo đó, VPBank xin ý kiến cổ đông giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 15%. Trong tương lai, nếu tình hình thực tế diễn biến khác, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc quyết định mức tăng/giảm tỷ lệ sở hữu này để phù hợp với thị trường và ngân hàng.

Họp Đại hội cổ đông trực tuyến

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, VPBank muốn xin ý kiến cổ đông bổ sung thêm hình thức họp Đại hội cổ đông trực tuyến, áp dụng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bỏ phiếu điện tử, bổ sung thêm hình thức gửi thông báo mời họp bằng thư chuyển phát nhanh hoặc gửi email.

VPBank muốn mua lại toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế do thị trường trái phiếu bị bán tháo - Ảnh 2.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM