Vietnam Airlines bị Uỷ ban Chứng khoán phạt 170 triệu đồng

23/07/2022 15:49 PM | Kinh doanh

UBCKNN quyết định xử phạt hành chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) tổng cộng 170 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/7.

Ngày 21/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 491/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Cụ thể như sau:

Vietnam Airlines bị phạt tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng hạn theo quy định của pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó Tổng công ty này không công bố đúng thời hạn các các tài liệu bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I năm 2022, thông tin về việc thoái vốn tại Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air từ là công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết).

UBCK phạt tiền 100 triệu đồng do Vietnam Airlines không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Nhiệm kỳ 2021-2025, Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Vietnam Airlines bị phạt thêm bị phạt thêm 20 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Như vậy tổng số tiền phạt đối với Vietnam Airlines là 170 triệu đồng. Quyết định phạt này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2022.

Mộc An

Cùng chuyên mục
XEM