Vietinbank sắp phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên trên 48.000 tỷ đồng

31/05/2021 21:52 PM | Kinh doanh

Thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức dự kiến quý 3 - quý 4 năm nay.

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), ngày 22/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank, và đến ngày 28/5, Ngân hàng Nhà nước có công văn về việc Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Vietinbank.

Trên cơ sở đó, ngày 31/5, Hội đồng Quản trị Vietinbank đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành 1,08 tỷ cổ phiếu, tương đương với 29,07% số cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2021. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng.

VietinBank cho biết, đây là cơ sở để tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ngày càng tiến gần hơn tới đích hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM