Vietcombank thay đổi quy trình giao dịch: Đăng ký Smart OTP phải ra quầy giao dịch

16/08/2016 19:14 PM | Kinh doanh

Vậy là việc đăng kí smartOTP đã được làm chặt chẽ hơn.

Chiều hôm nay 15/8, trên trang chủ của ngân hàng Vietcomba`nk đã xuất hiện thông báo về việc thay đổi 1 số quy trình giao dịch qua Internet Banking.

Theo đó, có 2 điều khoản được thay đổi rõ ràng nhất sau sự cố mất 500 triệu đồng vừa qua. Một là hạn mức chuyển khoản thông qua Internet Banking đã bị giới hạn tuy không thông báo rõ hạn mức là bao nhiêu.

Vấn đề quan trọng thứ 2 đó là quy trình đăng kí sử dụng ứng dụng SmartOTP đã được điều chỉnh, người dùng sẽ phải ra tận quầy giao dịch để đăng ký, thay vì chỉ cần đăng nhập Internet Banking trên trang chủ như trước.

Cùng chuyên mục
XEM