Tin tức, bài viết mới nhất về :

Việt nam đầu tư ra nước ngoài

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài gần 20 tỷ USD

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài gần 20 tỷ USD

15/02/2015 02:32:00 PM

Dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam vẫn gia tăng với các dự án tập trung chủ yếu ở Campuchia, Lào, Myanmar, Hoa Kỳ...

Tags: đầu tư , đầu tư nước ngoài , việt nam đầu tư ra nước ngoài , Cục Đầu tư nước ngoài , dự án đầu tư nước ngoài