Tin tức, bài viết mới nhất về :

viêm nhiễm đường hô hấp

Báo động ô nhiễm không khí đô thị

Báo động ô nhiễm không khí đô thị

12/21/2015 8:55:51 AM

Đánh giá của các cơ quan chức năng cho thấy ô nhiễm giao thông chiếm tỷ lệ 70% trong 6 nguồn gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở các đô thị lớn ở nước ta hiện nay.

Tags: ô nhiễm không khí, mức độ ô nhiễm, tham gia giao thông, sức khỏe con người, sản xuất công nghiệp, viêm nhiễm đường hô hấp