Video: 10 cú holes in one đỉnh cao trong lịch sử

18/05/2018 08:42 AM | Sống

Theo Golf Digest, xác suất hole-in-one là 1/2.500 đối với các golf thủ chuyên nghiệp, điều này còn khó khăn hơn nữa đối với các golf thủ nghiệp dư.

10 cú Holes In One đỉnh cao trong lịch sử

Theo Mai Lê

Cùng chuyên mục
XEM