Từ ngày mai, mức chi hoa hồng đại lý kinh doanh xổ số không vượt quá 15% doanh thu

09/02/2018 19:51 PM | Kinh doanh

Mức chi hoa hồng đại lý này do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định trong từng thời kỳ và bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Về mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số, Thông tư nêu rõ: Mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo ủy quyền.

Đối với mức chi phí hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả: Mức chi đối với các vụ án đã có bản án của Tòa án nhân dân tối đa là 50 triệu đồng/vụ án.

Mức chi đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp tiền phạt của người vi phạm tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ.

Tổng mức chi cho công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả quy định này trong năm tài chính thực hiện theo nguyên tắc: Không vượt quá 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại khu vực miền Bắc và miền Trung; không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại khu vực miền Nam và Vielott.

Về mức chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, Thông tư quy định: Mức chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực của từng doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực quy định theo thỏa thuận của từng Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, đảm bảo tối đa không được vượt quá 60 triệu đồng/năm (05 triệu đồng/tháng) đối với từng hội đồng. Mức đóng góp này không bao gồm các chi phí trả thưởng, chi phí quay số mở thưởng, chi phí in vé xổ số của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực phát hành vé xổ số truyền thống theo cơ chế liên kết phát hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018 và áp dụng từ năm tài chính 2018.

Theo Y Vân

Từ khóa:  xổ số
Cùng chuyên mục
XEM