Từ nay, Internet Banking trên smartphone không được phép dùng chức năng "ghi nhớ mật khẩu"

05/07/2019 16:07 PM | Công nghệ

Thông tư số 35/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (Internet Banking) có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Thông tư số 35/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

Theo đó, Khoản 3 Điều 8 quy định về phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động được sửa đổi, bổ sung như sau: Phần mềm ứng dụng Internet Banking phải xác thực người dùng khi truy cập và không có tính năng ghi nhớ mật khẩu truy cập. 

Trường hợp xác thực sai liên tiếp quá số lần do đơn vị quy định, phần mềm ứng dụng phải tự động khoá tạm thời không cho người dùng tiếp tục sử dụng.

Một nội dung đáng lưu ý khác là Khoản 2 Điều 9, yêu cầu chung đối với Internet Banking của các ngân hàng là phải có tính năng bắt buộc khách hàng thay đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên; khóa tài khoản nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá số lần do ngân hàng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị phải thiết lập chính sách hạn chế truy cập Internet đối với các máy tính thực hiện quản trị, giám sát hệ thống Internet Banking. Trường hợp cần phải kết nối Internet để phục vụ công việc, đơn vị phải đánh giá rủi ro cho việc kết nối Internet; áp dụng các biện pháp kiểm soát cho việc kết nối; và phương án thực hiện phải được người có thẩm quyền tại đơn vị phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Trong tháng 7, một thông tư khác của Ngân hàng Nhà nước cũng có hiệu lực là Thông tư 48/2018/TT-NHNN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/7/2019 cho phép công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Trường hợp công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi, việc thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM