Tin tức, bài viết mới nhất về :

Từ dũ

Sau năm 2021: Bệnh viện Bạch Mai, Từ Dũ… có thể trở thành công ty cổ phần

Sau năm 2021: Bệnh viện Bạch Mai, Từ Dũ… có thể trở thành công ty cổ phần

11/01/2018 08:44:14 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tags: bệnh viện , Bạch Mai , từ dũ