Trí Việt (TVC) báo lỗ sau kiểm toán gần 900 tỷ đồng, cao gấp đôi số tự lập

26/06/2023 14:56 PM | Kinh doanh

Công ty báo lỗ sau thuế 887 tỷ đồng, trong đó lỗ sau thuế công ty mẹ 683 tỷ đồng, cao gấp đôi số tự lập (lỗ 342 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán: TVC) đã công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022. Đáng chú ý, lỗ hợp nhất cả năm 2022 cao gấp 2,3 lần số lỗ của báo cáo tự lập.

Cụ thể sau kiểm toán, TVC ghi nhận doanh thu thuần đạt 153 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 77% so với 7% so với thực hiện năm trước xuống 86 tỷ đồng.

Mảng tài chính ghi nhận doanh thu và chi phí lần lượt là 72 tỷ đồng và 473 tỷ đồng, không quá chênh lệch với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 85% và gấp gần 3 lần thực hiện năm 2021. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán bất ngờ gấp 9 lần so với số tự lập lên 570 tỷ đồng.

Kết quả, TVC báo lỗ sau thuế 887 tỷ đồng, trong đó lỗ sau thuế công ty mẹ 683 tỷ đồng, cao gấp đôi số tự lập (lỗ 342 tỷ đồng). Trước đó năm 2021, TVC vẫn lãi 415 tỷ đồng.

Hiện công ty chưa công bố giải trình chênh lệch giữa báo cáo trước và sau kiểm toán.

Trí Việt (TVC) báo lỗ sau kiểm toán gần 900 tỷ đồng, cao gấp đôi số tự lập - Ảnh 1.

Tổ chức kiểm toán có đưa ra ý kiển ngoại trừ về khoản phải thu bao gồm các khoản phải thu theo các hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền gần 273 tỷ đồng, khoản phải thu theo hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu hơn 50 tỷ đồng, khoản phải thu theo hợp đồng môi giới chứng khoán là gần 481 tỷ đồng. Số tiền dự phòng tổn thất được trích lập cho một số khoản phải thu nêu trên là gần 507 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ khoảng 70%, một số khoản phải thu không được trích lập dự phòng dựa trên các bản cam kết thanh toán của các cá nhân này.

Tổng giá trị thuần của các khoản phải thu nêu trên tại thời điểm 31/12/2022 là 297 tỷ đồng. Tổ chức kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán để đánh giá về mục địch, đối tượng tham gia và giá trị còn lại phải thu của các hợp đồng trên, nên không thể đánh giá về tính phân loại, trình bày, giá trị còn lại của các khoản nợ phải thu và giá trị dự phòng tổn thất cũng như không đánh giá được mức độ ảnh hưởng tới các chỉ tiêu khác.

Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản TVC đạt 1.738 tỷ đồng, giảm 23% so với báo cáo tự lập. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn 685 tỷ đồng, giảm 43%. Công ty còn lỗ lũy kế gần 234 tỷ đồng.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM