Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trần Nghĩa

Suy thận giai đoạn 4, từng đối mặt với cái chết, 9X Bắc Giang đã vượt lên số phận, làm sales đủ nghề và tự mở công ty BĐS

Suy thận giai đoạn 4, từng đối mặt với cái chết, 9X Bắc Giang đã vượt lên số phận, làm sales đủ nghề và tự mở công ty BĐS

9/13/2017 8:53:19 AM

“Trong cuộc sống này, không có gì khó khăn hơn đối mặt với cái chết. Giữa sự sống và cái chết, mình đã đấu tranh để vượt qua thì có khó khăn nào làm mình từ bỏ được nữa”.

Tags: Trần Nghĩa, bất động sản, kinh doanh, khách hàng, Bifam