TPHCM: Không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được duyệt

24/07/2019 08:29 AM | Bất động sản

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án từ nay đến cuối năm 2019, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư rà soát tiến độ, có phương án điều chuyển vốn giữa các dự án, phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của từng dự án đến hết năm đạt từ 95%.

Chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình; không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng; kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải ngân, quyết toán dự án.

UBND TPHCM cũng sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương nghiên cứu cơ chế, quy định "đặc thù" rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TPHCM;

Đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư xã hội hóa thông qua việc tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; tranh thủ huy động tối đa nguồn vốn ODA, nguồn vốn Trung ương cho đầu tư phát triển; kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phục vụ đời sống an sinh xã hội của TP; khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

Theo Nam Phong

Cùng chuyên mục
XEM