TP.HCM điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn TP. Thủ Đức

18/06/2021 19:03 PM | Kinh doanh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP.Thủ Đức (quận 2, 9, Thủ Đức trước đây).

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình đồng ý chủ trương cho phép UBND TP. Thủ Đức tiến hành lập điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm (296 ha), phường An Khánh, An Phú, TP. Thủ Đức, sau khi nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức được phê duyệt.

Lãnh đạo TP đồng ý việc điều chỉnh phân bổ quy mô dân số trong Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm (diện tích 296 ha) theo nguyên tắc cân đối quy mô dân số từ các đơn vị ở, bổ sung cho các khu vực có điều kiện, động lực phát triển, đảm bảo giữ nguyên quy mô dân số tối đa của đồ án quy hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu về đất cây xanh, đất giáo dục và các chỉ tiêu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Giao UBND TP. Thủ Đức khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ  1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm diện tích 296 ha, phường An Khánh, An Phú trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định chậm nhất cuối tháng 6/2021; trình UBND TP phê duyệt theo quy định, để làm cơ sở phục vụ cho công tác tổ chức bán đấu giá khu đất 30,224 ha, phường An Khánh theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP. Thủ Đức (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bô) tại các khu vực quy hoạch không còn khả thi, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, có điều kiện động lực phát triển; tránh làm ách tắc các dự án đầu tư phát triển cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình đồng ý chủ trương cho phép UBND TP. Thủ Đức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch.

Cụ thể, nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch, đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch, nhưng phân bổ cân đối được quy mô dân số trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt hoặc quy mô dân số quy hoạch được duyệt trên toàn TP. Thủ Đức không tăng; đảm bảo được chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Đồng thời, giao UBND TP. Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc tiến hành tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực nêu trên theo quy định.

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh lớn, cần quy mô dân số nhiều, thay đổi cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất đai tại các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, cho phép UBND TP. Thủ Đức căn cứ quy mô dân số, định hướng nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức đã trình Bộ Xây dựng thẩm định, tiến hành nghiên cứu và lập điều chỉnh quy hoạch song song với công tác lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức, báo cáo UBND TP xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Huyền Trâm

Cùng chuyên mục
XEM