​TPHCM “đặt hàng” các doanh nghiệp xây dựng đô thị thông minh

10/03/2017 19:35 PM | Kinh doanh

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp "đặt hàng" các vấn đề với doanh nghiệp công nghệ thông tin-viễn thông, tập trung các lĩnh vực ưu tiên gắn với xây dựng thành phố thông minh.

Ngày 10/3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ ngành công nghệ thông tin-viễn thông năm 2017 với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ thông tin-viễn thông xây dựng thành phố thông minh, hiện đại,” nhằm tìm hướng kết nối các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp trong việc xây dựng đô thị thông minh .

Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nội dung trọng tâm của xây dựng đô thị thông minh là cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Năm 2017, chính quyền Thành phố định hướng thúc đẩy xã hội hóa nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp "đặt hàng" các vấn đề với doanh nghiệp, tập trung các lĩnh vực ưu tiên gắn với xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và các vấn đề bức xúc liên quan đến an sinh xã hội.

Để việc "đặt hàng" các doanh nghiệp được hiệu quả, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính quyền thành phố phải là vai trò "thuyền trưởng," hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để có quy chuẩn rõ ràng từ kiến trúc đến các chuẩn giao tiếp, dữ liệu. Nhà nước phải công bố rõ “chuẩn” này để các doanh nghiệp, hiệp hội tham gia. Nếu các doanh nghiệp cứ giới thiệu các giải pháp này, giải pháp kia theo kiểu “trăm hoa đua nở” như hiện nay, hiệu quả chỉ nhỏ giọt vì không thể tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, phải liên kết được các doanh nghiệp (thị trường) với chính quyền và khu vực trường học. Ngoài ra, Thành phố cần tạo điều kiện để doanh nghiệp bước vào thị trường công, thiết kế cơ chế thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp, hiệp hội cũng trình bày một số giải pháp ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh như giải pháp số hóa tài liệu; nhà kho dữ liệu tập trung trực tuyến cấp thành phố; giải pháp số hóa trong quản lý thu gom vận chuyển rác đưa thành phố sạch và xanh hơn. Chia sẻ thông tin về giải pháp phần mềm quản lý thu gom rác, ông Phí Anh Tuấn (Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Công nghệ thông tin P.A.T) cho biết, tập kết rác thải sinh hoạt về nhà máy xử lý rác luôn là vấn đề lớn trong quản lý đô thị. Việc quản lý tốt hoạt động thu gom và vận chuyển rác sẽ đóng góp đáng kể cho xây dựng thành phố sạch và xanh. Hiện tại, phần mềm đã được áp dụng tại Công ty Dịch vụ Công ích quận 1 và hi vọng được lựa chọn triển khai rộng.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ thông tin là giải pháp cần thiết để xây dựng thành phố thông minh, Thành phố mong muốn có sự đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các giải pháp kỹ thuật như xây dựng Trung tâm dữ liệu nguồn mở, xây dựng Trung tâm an ninh mạng. Thành phố sẽ hướng tới hình thành sàn giao dịch, triển lãm để làm sao chính quyền kiến tạo, kết nối doanh nghiệp giới thiệu và phát triển sản phẩm của mình. Ngoài ra, thành phố sẽ có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể từng lĩnh vực, từ đó doanh nghiệp phát triển các giải pháp để kết nối, khai thác chung.

Theo Vũ Tiến Lực

Cùng chuyên mục
XEM