Tin tức, bài viết mới nhất về :

Toshiba thua lỗ

Công ty 142 năm tuổi Toshiba: Chúng tôi khó có thể tiếp tục sinh tồn!

Công ty 142 năm tuổi Toshiba: Chúng tôi khó có thể tiếp tục sinh tồn!

4/13/2017 3:30:44 PM

Tương lai của Toshiba chưa bao giờ trở nên bất định như lúc này.

Tags: Toshiba, tập đoàn Toshiba, Toshiba thua lỗ