Top 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng đầu năm 2022

30/11/2022 10:44 AM | Kinh tế vĩ mô

Tính cả tháng 11/2022 và lũy kế 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước.

Tổng cục Thống kê vừa qua đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022. Báo cáo cho biết, trong tháng 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt gần 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3%; vốn địa phương quản lý 47,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 ước đạt 445,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 74% và giảm 7,7%).

Xét theo các Bộ, ngành, Bộ Giao thông Vận tải có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 11 cao nhất, ước tính hơn 5223 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đầu năm hơn 40.000 tỷ đồng.

Theo sau là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 653 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 11. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, con số này là 4.513 tỷ đồng.

Các bộ tiếp theo là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế... với vốn đầu tư lần lượt là 1199 tỷ đồng; 1032 tỷ đồng và 766 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2022.

TOP 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Xét theo địa phương, tính cả tháng 11/2022 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước.

Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11 của Hà Nội đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, con số này là 41,1 nghìn tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch năm.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương xếp thứ 2 với vốn NSNN đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 11 và 26,6 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm. Vốn NSNN của thành phố trong 11 tháng đã đạt 60,8% kế hoạch năm.

TOP 10 địa phương đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2022, Hải Phòng là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao thứ 3 trên cả nước với 15.065 tỷ đồng, đạt 83,2% so với kế hoạch.

Xếp sau về vốn đầu tư thực hiện từ NSNN là Quảng Ninh với hơn 15 nghìn tỷ đồng lũy kế 11 tháng đầu năm. Vốn NSNN của tỉnh trong 11 tháng đã đạt 90,2% kế hoạch năm, đây cũng là địa phương có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất cả nước.

Các tỉnh khác cũng nằm trong top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao trong 11 tháng đầu năm 2022 là Thanh Hóa, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Nghệ An và Thái Nguyên.

Theo Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM