Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tổng công ty đầu tiên của bộ quốc phòng

Tổng Công ty đầu tiên của Bộ Quốc Phòng IPO vào ngày 14/4

Tổng Công ty đầu tiên của Bộ Quốc Phòng IPO vào ngày 14/4

15/03/2016 08:53:38 AM

Tổng Công ty 36 sẽ tiến hành đấu giá công khai 10% vốn điều lệ.

Tags: tổng công ty đầu tiên của bộ quốc phòng , ipo , bộ quốc phòng , tổng công ty 36 , kinh doanh