Tôn Quyền và Lưu Bị vốn dĩ tình cảm rất tốt nhưng vì sao lại rạn nứt? Điều này có liên quan tới tư tưởng của Tôn Quyền

26/10/2019 12:00 PM | Sống

Sau khi Lưu Bị đoạt được Ích Châu, mối quan hệ giữa Lưu Bị và Tôn Quyền bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt dù trước đó quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp, Tôn Quyền thậm chí còn gả em gái mình cho Lưu Bị.

Công Nguyên năm 208, Tào Tháo dẫn quân Nam hạ, thắng lợi đoạt được Kinh Châu dễ như trở bàn tay, có thêm cho mình một quận địa bàn và một đại quân với hàng vạn binh lính, các chư hầu lần lượt phái người đến thể hiện thành ý, Tào Tháo lại vừa thống nhất phương Bắc, lúc này chỉ cần diệt Lưu Bị, công kích Tôn Quyền vùng Giang Đông là có thể thống nhất thiên hạ. Chính trong lúc này, Lưu Bị đang ở Giang Hạ gặp được Lỗ Túc, với sự bắc cầu của Lỗ Túc, Lưu Bị và Tôn Quyền kết thành liên minh, dưới sự dẫn dắt của Chu Du, liên minh Tôn Lưu đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích, giấc mộng thống nhất thiên hạ của Tào Tháo chính thức bị dập tắt.

Tôn Quyền và Lưu Bị vốn dĩ tình cảm rất tốt nhưng vì sao lại rạn nứt? Điều này có liên quan tới tư tưởng của Tôn Quyền - Ảnh 1.

Tạo hình Tôn Quyền trên màn ảnh

Sau đó, Tôn Quyền không chỉ cho Lưu Bị mượn Nam quận, hơn nữa còn tiến cử Lưu Bị làm thứ sử Kinh Châu, để Lưu Bị ngồi vững bốn quận phía nam Kinh Châu, vì muốn hợp tác với Lưu Bị lâu dài hơn, Tôn Quyền thậm chí còn gả em gái mình cho Lưu Bị, để củng cố mối quan hệ giữa hai chính quyền, Lưu Bị vào Tứ Xuyên tranh đoạt Ích Châu, Tôn Quyền gần như một mình đối kháng lại quân Tào Ngụy, có thể thấy quan hệ giữa Tôn Quyền và Lưu Bị luôn vẫn rất tốt. 

Tuy nhiên, sau khi Lưu Bị đoạt được Ích Châu, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. 

Khi đó, Tôn Quyền phái Lã Mông đi đánh Kinh Châu, chiếm được ba quận Kinh Châu, mặc dù sau đó, hai bên có ký hiệp ước phân chia biên giới, lấy một con sông làm ranh giới, nhưng chính vào thời khắc mấu chốt khi Quan Vũ Bắc phạt, Tôn Quyền đã phản bội lại người bạn liên minh, đoạt lấy kinh Châu, khiến sức mạnh của Thục Hán giảm đi rất nhiều. 

Tôn Quyền và Lưu Bị vốn dĩ đang rất tốt đẹp, do đâu mà dẫn đến vết rạn nứt này?

Trên thực tế, tất cả là do tư tưởng của Tôn Quyền xuất hiện vấn đề. Cần phải biết rằng Tôn Quyền ngay từ đầu đã hi vọng phò tá Hán thất, ông cũng từng định nghênh đón Hán hiến đế, giúp nhà Hán phục hưng, khi nghe Lỗ Túc nói trước mắt đừng để ý đến phương Bắc, tập trụng vào phía Nam, nhân cơ hội chiếm lấy Kinh Châu, Tôn Quyền hoàn toàn không thèm để ý tới điều này. 

Hơn nữa, khi Tào Tháo dẫn quân Nam hạ, phát động trận Xích Bích, tư tưởng ban đầu của Tôn Quyền vẫn chưa hề thay đổi, ông cho rằng Tào Tháo mượn danh thiên tử thống lĩnh chư hầu là đối tượng mà ông cần phản kháng, có thể thấy được tấm lòng thành khẩn của ông.

Tôn Quyền và Lưu Bị vốn dĩ tình cảm rất tốt nhưng vì sao lại rạn nứt? Điều này có liên quan tới tư tưởng của Tôn Quyền - Ảnh 2.

Tạo hình Lưu Bị trên màn ảnh

Nhưng Chu Du luôn biết chí hướng của Lưu Bị, vì vậy ông luôn nhắc nhở Tôn Quyền cần đề phòng, thậm chí giết Lưu Bị, "mưa dầm thấm lâu", tư tưởng của Tôn Quyền cũng dần dần thay đổi. Lúc Lỗ Túc vẫn còn sống, Tôn Quyền không nghĩ gì quá nhiều nhưng sau khi Lỗ Túc qua đời, Lã Mông trở thành đại đô đốc, ý tưởng này lại tiếp tục phát triển, từ đây Đông Ngô bắt đầu đối đầu với Lưu Bị, thậm chí còn có chuyện phản bội, chiếm Kinh Châu xảy ra.

Người viết cho rằng Tôn Quyền ban đầu kết giao với Lưu Bị, nhưng sau đó thay đổi, trở thành kẻ địch của Lưu Bị, mấu chốt nằm ở việc tư tưởng bị tác động nên có sự thay đổi, từ suy nghĩ ban đầu cùng Lưu Bị chống Tào Tháo dần dần thay đổi thành tiêu diệt Lưu Bị, phân chia thiên hạ với Tào Tháo, vì vậy mới xảy ra rạn nứt với Lưu Bị.

Alexx

Cùng chuyên mục
XEM