Tin tức, bài viết mới nhất về :

tổ chức kinh doanh cá cược

[Infographics] Chính thức cho phép tổ chức kinh doanh cá cược

[Infographics] Chính thức cho phép tổ chức kinh doanh cá cược

3/29/2017 5:51:27 AM

Từ 31/3, một số doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được phép tổ chức kinh doanh cá cược tại Việt Nam.

Tags: cá cược, tổ chức kinh doanh cá cược, cấp phép