Tin tức, bài viết mới nhất về :

tín dụng nhà nước

4 tháng đầu năm: Bội chi ngân sách nhà nước hơn 48.000 tỷ đồng

4 tháng đầu năm: Bội chi ngân sách nhà nước hơn 48.000 tỷ đồng

4/28/2015 11:11:00 AM

Bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 ước 15,4 nghìn tỷ đồng, tính tổng luỹ kế 4 tháng ước 48,55 nghìn tỷ đồng.

Tags: bội chi ngân sách, Thu ngân sách, xuất nhập khẩu, tín dụng nhà nước, kinh tế - xã hội, NSNN, ngân sách, ngân sách nhà nước