Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền polymer

Bạn có biết ở Úc, cắt đôi tờ tiền 20 USD ra bạn sẽ có 2 tờ giá trị 10 USD?

Bạn có biết ở Úc, cắt đôi tờ tiền 20 USD ra bạn sẽ có 2 tờ giá trị 10 USD?

9/10/2016 4:37:00 PM

Nơi hiếm hoi mà tiền rách làm đôi vẫn có giá trị như mới.

Tags: tiền polymer, Úc, đô la, cắt đôi