Thủy hử: 3 cái chết hy hữu của các hảo hán Lương Sơn, khiến người đọc phì cười

19/03/2020 21:12 PM | Sống

Không chết vì bị địch giết trong giao đấu, không chết vì bị phục kích ở các trận chiến, cũng chẳng mất mạng vì bị kẻ ác mưu hại, nguyên do cái chết của Quan Thắng, Đinh Đắc Tôn, Hầu Kiện và Đoàn Cảnh Trụ khiến cho nhiều người đọc không khỏi bất ngờ.

Thủy hử của Thi Nại Am, một trong Tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Hoa, là câu chuyện của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc do Tống Giang đứng đầu đã làm kinh động Triều đình.

Trong hàng ngũ các tướng Lương Sơn có nhiều tướng giỏi, trong đó điển hình là ngũ hổ tướng gồm: Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hô Duyên Chước và Đổng Bình. Tuy nhiên, sau khi nhận chiêu an và giúp Triều đình đi dẹp Phương Lạp, 108 vị anh hùng thì có 59 người tử trận. Trong đó có những đầu lĩnh và các vị hảo hán phải đón nhận cái chết theo cách vô cùng bất ngờ.

Chết vì ngã ngựa

 Thủy hử: 3 cái chết hy hữu của các hảo hán Lương Sơn, khiến người đọc phì cười - Ảnh 1.

Đại Đao Quan Thắng võ tướng toàn mỹ nhất Lương Sơn Bạc.

Quan Thắng là một trong 36 Thiên Cang Tinh, đứng vị trí thứ 5 trong hàng ngũ các tướng Lương Sơn, Quan Thắng xuất thân giữ chức Tuần kiểm phủ Bồ Đông (Phổ Đông) nằm trong phạm vi quản hạt của Bắc Kinh (Đại Danh), thuộc dòng dõi danh tướng Quan Vân Trường (Quan Vũ) nhà Thục Hán.

Quan Thắng từ nhỏ đã thích đọc kinh thư, lại giỏi về võ nghệ, có sức khỏe muôn người không địch nổi. Quan Thắng giao du kết nghĩa với các tướng ở Bồ Đông là Hác Tư Văn, Đường Bân.

Nói về sức mạnh trời phú của Quan Thắng thì không phải bàn cãi. Còn nhớ khi quân Lương Sơn tấn công phủ Đại Danh, Quan Thắng đã một mình đánh tan 15 chiến xa đối địch.

Không chỉ có võ nghệ cao cường, Quan Thắng còn là người túc trí đa mưu. Nhờ mưu kế của ông, các tướng của Lương Sơn là Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Thất đều bị mai phục và bắt sống.

Sau này, nhờ kế trá hàng của Hô Duyên Chước mà Quan Thắng mắc mưu Ngô Dụng, Quan Thắng bị bắt, bèn đầu phục Lương Sơn.

Trong tất cả các trận chiến của mình, từ các mãnh tướng Lương Sơn Bạc đến các địch thủ của Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh hay Phương Lạp, Quan Thắng chỉ có thắng, cùng lắm là hòa, chứ không bao giờ có chuyện bại khi giao đấu.

Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, Đại Đao Quan Thắng chính là võ tướng có thứ hạng cao nhất, ngồi ghế thứ năm, chỉ dưới Đại đầu lĩnh Tống Giang, phó chủ trại Lư Tuấn Nghĩa, Quân sư Ngô Dụng và chuyên gia phép thuật Công Tôn Thắng.

Nhóm Ngũ hổ tướng Lương Sơn Bạc, Quan Thắng là người gia nhập "Bến nước" gần như sau cùng (chỉ trước Trương Thanh), nhưng được coi là đệ nhất, đảm nhiệm chức Hổ tướng Mã quân.

 Thủy hử: 3 cái chết hy hữu của các hảo hán Lương Sơn, khiến người đọc phì cười - Ảnh 2.

Cái chết của Quan Thắng do ngã ngựa, lâm bệnh nặng rồi mất.

Một Quan Thắng hoàn hảo độc cô cầu bại như vậy, rốt cuộc lại chết theo một kịch bản ít ai ngờ. Sau khi dẹp xong Phương Lạp, lập vô số chiến công, Quan Thắng là một trong những đầu lĩnh Lương Sơn về triều, nhậm chức, làm tới Tổng quản binh mã Phủ đại danh thành Bắc Kinh – thuộc hàm quan Tứ phẩm.

Không bị mưu hại (cho uống rượu độc) như Tống Giang hay Lư Tuấn Nghĩa, nhưng cái chết của Quan Thắng cũng liên quan đến rượu.

Trong Tục Thủy hử, hồi 119 viết: "Quan Thắng giữ chức Tổng quản binh mã ở phủ Đại Danh thành Bắc Kinh, rất được lòng quân sĩ, ai nấy đều lấy làm khâm phục. Một hôm Quan Thắng đi thao luyện quân mã trở về, nhân lúc say rượu, sẩy chân ngã ngựa, lâm bệnh nặng rồi mất không lâu sau đó".

Nhìn chung, Quan Thắng là một vị tướng trí dũng song toàn, sức khỏe hơn người, nhưng cũng là một trong số những vị tướng có cái chết lãng xẹt nhất Thủy hử.

Bị rắn độc cắn chết khi đang bận phục kích quân địch

Đinh Đắc Tôn là một trong 72 địa sát tinh. Đinh Đắc Tôn là người thành Đông Xương, Liêu Thành, Sơn Đông trên mặt và cổ ông có nhiều vết sẹo qua đánh trận nên có ngoại hiệu là Trúng tiễn hổ (Hổ trúng tên). Đinh Đắc Tôn chuyên dùng phi xoa (đinh ba ngắn).

Đinh Đắc Tôn cùng với Cung Vượng là phó tướng của Trương Thanh ở phủ Đông Xương, võ nghệ của Đinh Đắc Tôn ngang với Cung Vượng. Khi quân Lương Sơn Bạc do Lư Tuấn Nghĩa dẫn đầu tấn công phủ Đông Xương, bị Trương Thanh ném đá đánh bại.

Sau đó Tống Giang dẫn quân tiếp viện cũng không thắng nổi Trương Thanh. Trương Thanh đánh bại khoảng hơn mười đầu lĩnh Lương Sơn. Do đó quân Lương Sơn nghĩ ra kế bắt các phó tướng của Trương Thanh trước.

Khi Đinh Đắc Tôn giao chiến với Lã Phương và Quách Thịnh đã bị Yến Thanh bắn một mũi tên trúng ngựa, hất Đinh Đắc Tôn ngã xuống đất. Đinh bị bắt sống về trại quân Lương Sơn Bạc.

Sau khi chánh tướng Trương Thanh cùng thú y Hoàng Phủ Đoan quy phục Lương Sơn Bạc, Tống Giang thả Cung Vượng cùng Đinh Đắc Tôn và mời cả hai gia nhập cùng Lương Sơn Bạc. Đinh Đắc Tôn đã đồng ý gia nhập trở thành đầu lĩnh thứ 79 ở Lương Sơn Bạc giữ chức Bộ quân Tướng hiệu.

Sau khi nhận chiếu chiêu an của triều đình, Đinh Đắc Tôn cùng anh em Lương Sơn Bạc tham gia vào các chiến dịch bình Liêu và dẹp quân nổi dậy ở miền Nam. Trong chiến dịch đánh Phương Lạp, Đinh Đắc Tôn theo Lư Tuấn Nghĩa tấn công Hấp Châu, nhưng thua trận và phải rút lui.

Sau, quân sư Chu Vũ bày kế mai phục bên ngoài trại, chờ quân Phương Lạp đến cướp trại vào ban đêm sẽ phản kích lại. Quả nhiên quân Phương Lạp trúng mai phục, quân Lương Sơn thắng lớn chiếm được thành. Tuy nhiên trong khi mai phục, Đinh Đắc Tôn bất ngờ tử nạn. Nguyên nhân cái chết của Đinh Đắc Tôn, được Thi Nại Am viết:

"Tiên phong Lư Tuấn Nghĩa vào ngồi trong trướng ở trung quân, truyền lệnh kiểm điểm các tướng hiệu, bấy giờ mới biết Đinh Đắc Tôn nấp trong bụi cỏ rậm bị rắn độc cắn chết. Lư tiên phong bèn sai mổ bụng Bàng Vạn Xuân moi lấy tim để tế bọn Âu Bằng, Sử Tiến".

Bị chết đuối

"Thông tý viên" Hầu Kiện là đầu lĩnh thứ 71, xuất thân thợ may, làm nhiệm vụ "chế tạo cờ quạt, áo bào" cho Lương Sơn. Trong khi đó "Kim mao khuyển" Đoàn Cảnh Trụ, vốn là tay trộm ngựa trước khi gia nhập "Bến nước", xếp hạng cuối cùng trong 108 đầu lĩnh.

Chi tiết đáng chú ý nhất liên quan đến Đoàn Cảnh Trụ là lần gã trộm được ngựa quý "Chiếu dạ ngọc sư tử" định đem tặng Tống Giang làm lễ ra mắt thì giữa đường bị nhóm Tăng đầu thị đánh cướp – từ đó khởi nguyên cho cái chết của Tiều Cái.

Cả Hầu Kiện và Đoàn Cảnh Trụ, dù công việc đảm trách ở Lương Sơn khác nhau nhưng đều chết cùng một chỗ, cùng thời điểm, cùng một nguyên nhân như nhau. Trong Tục Thủy Hử, qua câu chuyện của Nguyễn Tiểu Thất kể lại với Tống Giang về kế hoạch đưa thủy quân Lương Sơn vào sông Tiền Đường, cũng nói rõ về cái chết của hai người này:

"Nguyễn Tiểu Thất nói: Tiểu đệ cùng với Trương Hoành, Hầu Kiện và Đoàn Cảnh Trụ đem các thuỷ thủ ra biển tìm được thuyền chèo đến huyện Hải Diệm để tìm cách cho thuyền vào sông Tiền Đường. Không ngờ bão to thuyền trôi ra biển cả. Cố sức chèo vào bờ thì sóng gió làm hỏng thuyền, các anh em đều rơi xuống biển. Hầu Kiện, Đoàn Cảnh Trụ không biết bơi đều bị chết đuối".

Theo Quốc Tiệp

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm