Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng ngân sách cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

23/05/2022 17:20 PM | Kinh tế vĩ mô

3 chương trình mục tiêu quốc gia vừa được quyết nghị phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ nguồn vốn lớn nhất, hơn 47.057 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết nghị về việc phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm nay cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Nghị quyết đồng ý phân bổ hơn 92.057 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định trước 1/7.

Đối với hơn 7.942 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, trước 1/9 tới.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và Kiểm toán Nhà nước, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.

Theo Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM