Tin tức, bài viết mới nhất về :

thưởng thức vang

[Infographic] Thưởng thức vang: Rượu nào thức đó

[Infographic] Thưởng thức vang: Rượu nào thức đó

12/22/2014 11:52:34 AM

Sự kết hợp đúng loại rượu vang và thực phẩm là một nghệ thuật, nó thể hiện kiến thức và nâng tầm sự thưởng thức của mỗi người.

Tags: thưởng thức vang, vang, nghệ thuật, thực phẩm, phổ biến, Infographic