Tin tức, bài viết mới nhất về :

thương lượng về lương

Lương sếp trả đã 'bõ' chưa? (kỳ 1)

Lương sếp trả đã 'bõ' chưa? (kỳ 1)

1/31/2014 9:03:52 PM

Hãy bắt đầu tham khảo từ các nguồn trực tuyến, đối chiếu với kinh nghiệm, thành tích của bạn, vị trí địa lý. Tuy nhiên mức lương trung bình là thứ không nhất thiết quá quan tâm.

Tags: công việc, nhân viên, việc làm, lương thưởng, lương trung bình, đàm phán lương, thương lượng về lương