Tin tức, bài viết mới nhất về :

thuế là gì

Kinh tế qua hoạt hình: Thuế là gì?

Kinh tế qua hoạt hình: Thuế là gì?

5/4/2015 3:29:00 PM

Người Trung Quốc cổ nộp thuế bằng các thỏi trà nén. Còn bộ tộc Jivaroan tại Brazil thì nộp bằng sọ người.

Tags: thuế là gì, khái niệm thuế, định nghĩa thuế, kinh tế qua hoạt hình