Tin tức, bài viết mới nhất về :

thử thách đổ nước đá lên đầu

Sự thực về "Dội xô nước đá lên đầu": Hoàn toàn vô nghĩa, kể cả với người Mỹ?

Sự thực về "Dội xô nước đá lên đầu": Hoàn toàn vô nghĩa, kể cả với người Mỹ?

8/27/2014 12:28:43 PM

Thử thách "Dội xô nước đá" trở thành hiện tượng và đang giúp Hiệp hội ALS quyên góp về 100 triệu USD. Mặc dù vậy, theo Felix Salmon quyên góp cho tổ chức này gần như là vô nghĩa.

Tags: từ thiện, thách thức, kém hiệu quả, Ice Bucket Challenge, ALS, vô ích, thử thách đổ nước đá lên đầu, xô nước đá