Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thu nhập ngoài lương

Lương hưu sẽ đủ sống

Lương hưu sẽ đủ sống

07/09/2015 08:00:00 PM

Từ thời điểm 1-1-2016, phí bảo hiểm xã hội của hàng chục triệu người lao động sẽ bắt đầu được thu theo quy định mới.

Tags: người lao động , Luật Bảo hiểm xã hội , chủ sử dụng lao động , thu nhập ngoài lương

Làm và ăn

Làm và ăn

23/04/2013 06:34:00 PM

"Làm như thế thì ăn như thế. Ăn như thế thì lại làm như thế”. Đó là toàn bộ sự luẩn quẩn của tiền lương và việc làm, việc làm và tiền lương.