Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu gom

Nghề nhặt đào quất rác sau Tết kiếm bộn

Nghề nhặt đào quất rác sau Tết kiếm bộn

2/24/2013 9:44:06 AM

Chỉ vài tuần nhặt nhạnh, trung bình mỗi người gom nhặt kiếm cả chục triệu đồng.

Tags: kiếm bộn, quất, thu gom, đào, sau tết